En aquesta assignatura treballarem aspectes teòrico-pràctics dels primers auxilis per poder oferir una atenció segura tant per als alumnes com per als usuaris que pugueu atendre en la vostra pràctica diària.