Inclou: Fisioteràpia en atenció primària, fisioteràpia hospitalària, geriàtrica, domiciliària, i pràctiques tutelades opcional: investigació, esports, hidroteràpia, ext