Inclou fisioteràpia: hospitalària, domiciliària, atenció primària, geriàtrica i pràctiques tutelades opcional.